Moergestels Broek

Het Moergestels Broek telt 107 hectare en ligt ten zuidoosten van Moergestel, aan weerszijden van de A58. Tot in de jaren vijftig was dit drassige gebied een van de belangrijkste spots voor weidevogels. Toen werden de voormalige dotterbloemhooilanden ontgonnen en ontwaterd voor de landbouw.

Nu werkt Natuurmonumenten samen met lokale boeren en Staatsbosbeheer aan het herstel van de natuur. Dit doen we onder andere door de grondwaterstand te verhogen, zodat het Moergestels Broek weer aantrekkelijker wordt voor de grutto, kievit en andere weidevogels.

Je bereikt het Moergestels Broek goed vanuit de Reuselhoeve. 

Contact

Het Moergestelse Broek 0 0
5066 Moergestel
Plan je route

Locatie