MindProject - training & teambuilding

Leadership & Team development

Tijdens een van onze favoriete manieren om te werken aan een optimale teamdynamiek brengen we je team of afdeling letterlijk in kaart.

Middels de ‘Wereld van Verschil’ geven we teamleden op een unieke interactieve manier inzicht in de gedragsstijlen van zichzelf en elkaar. Door het inzetten van duidelijke visuele tools tijdens deze sessies gaan teamleden moeiteloos en op een prettige manier het gesprek aan. Wat zijn de kwaliteiten, valkuilen, maar ook behoeften van elk individu en hoe speel je hier het best op in? Waardevolle inzichten welke enorm bijdragen aan meer onderling begrip en effectief samenwerken.

• Teamontwikkeling;
• Leiderschap;
• Verandermanagement.

Locatie